Utbildningar

Mobil arbetsplattform, liftutbildning enligt liftutbildningsrådet

Denna utbildning kallas även liftutbildning och följer Liftutbildningsrådets rekommendationer. Utbildningen är för dig som använder liftar eller mobil arbetsplattform. Vi följer den nya Svenska Standarden SS-ISO 18878:2013 där krav finns på uppdatering vart 5:e år. Här gäller det att man lär sig på ett säkert sätt hantera arbetsplattformen. Kursen passar både dig som skall gå för första gången, samt för dig som skall repetera din utbildning. Kravet på teori samt praktiska övningar gäller för både grund- och repetitionsutbildning.


Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs. (3 kap. 3 §)

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. (29 §)

Datum för liftutbildning

Just nu har vi inga datum klara för vår liftutbildning. Är ni däremot intresserade av att gå utbildningen är ni varmt välkomna att höra av er till oss.

Mail: info@molins.se
Telefon: 0480-133 00

Molins

Rör- och spoltjänster

Engelska vägen 8
393 56 Kalmar
Telefon: 0480-10 000
E-post: johnny@molins.se

Utbildningar

Utbildningar

Kontaktuppgifter

Molins Saxliftar AB

 

 

Snabbkontakt

10 + 1 =

Om Molins i Kalmar

Vi är en stark leverantör med smarta uthyrningslösningar med snabba leveranser och god service för att förhindra onödiga och kostsamma driftstopp under er hyrtid. Du hyr inte bara våra maskiner – du hyr även vår kunskap. Bland våra kunder finns bl.a. bygg- och industribranschen, offentlig sektor och privatpersoner.

Följ oss på Sociala medier