Utbildning

Mobil arbetsplattform, liftutbildning enligt liftutbildningsrådet

Denna utbildning kallas även liftutbildning och följer Liftutbildningsrådets rekommendationer. Utbildningen är för dig som använder liftar eller mobil arbetsplattform. Vi följer den nya Svenska Standarden SS-ISO 18878:2013 där krav finns på uppdatering vart 5:e år. Här gäller det att man lär sig på ett säkert sätt hantera arbetsplattformen. Kursen passar både dig som skall gå för första gången, samt för dig som skall repetera din utbildning. Kravet på teori samt praktiska övningar gäller för både grund- och repetitionsutbildning.

Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs. (3 kap. 3 §)

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06)
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. (29 §)

Datum för liftutbildning

Just nu har vi inga datum klara för vår liftutbildning. Är ni däremot intresserade av att gå utbildningen är ni varmt välkomna att höra av er till oss.

Mejl: info@molins.se 
Telefon: 0480-133 00.

Kontakt

MOLINS SAXLIFTAR AB

Engelska vägen 8
393 56 Kalmar

Telefon: 0480-133 00
E-post: info@molins.se

Rör- och spoltjänster

Johnny Almén
Telefon: 0480-10 000
E-post: johnny@molins.se

Maskinuthyrning

Molins rekommendera företag

Kontaktuppgifter

 

Molins Saxliftar AB 

 

Snabbkontakt

Om Molins i Kalmar

Behöver du bara hyra en maskin över dagen eller ska du etablera en hel arbetsplats, oavsett så erbjuder vi på Molins ett brett sortiment av driftsäkra, funktionella och några av marknadens bästa maskiner för uthyrning, såsom liftar, ställningar, lyfthjälpmedel och tunga transporter.

Följ oss på Sociala medier