Om Molins

Om oss

Vi är en stark lokal leverantör av rör- och spoltjänster. För att ligga i framkant gällande hållbarhet har vi investerat i moderna fordon som hjälper chaufförerna att köra så miljömedvetet som möjligt. Vi har jour dygnet runt för att avhjälpa akuta stopp i rör. Men arbetar framförallt långsiktigt med underhållsspolning för att undvika detta. Bland vår kunder finns privatpersoner, fastighetsägare, offentlig sektor samt industri- och byggbranschen.

Vår fordonspark i Kalmar

Vår fordonspark för rör- och spoltjänster består av allt från den lilla spolbussen till kombispolaren, recyklern. Vår recykler är extra miljövänlig då bilen inte använder rent dricksvatten till att spola rent VA-ledningar utan enligt senaste tekniken återanvänds det urspolade vattnet gång på gång. Ett tillvägagångssätt som ger stora ekonomiska vinster i förhållande till att ständigt åka och fylla på vatten. Miljövinsten i dessa tider med vattenbrist kan inte nog poängteras.

Om oss

Molins

Rör- och spoltjänster

Engelska vägen 8
393 56 Kalmar

Telefon Kalmar: 0480-10 000 (dygnet runt)
Telefon Växjö: 0470-266 60 (dygnet runt)
E-post: info@molins.se

Om oss

Om oss Om oss

Om oss

Kontaktuppgifter

Molins Saxliftar AB

Snabbkontakt

10 + 14 =

Om Molins i Kalmar

Vi är en stark lokal leverantör av rör- och spoltjänster. För att ligga i framkant gällande hållbarhet har vi investerat i moderna fordon som hjälper chaufförerna att köra så miljömedvetet som möjligt. Vi har jour dygnet runt för att avhjälpa akuta stopp i rör. Men arbetar framförallt långsiktigt med underhållsspolning för att undvika detta. Bland vår kunder finns privatpersoner, fastighetsägare, offentlig sektor samt industri- och byggbranschen.
Följ oss på Sociala medier