TV-inspektion

TV-inspektion

Eller rörinspektion som det också kan heta används för att lokalisera en problemkälla. Det är bra att veta vad som orsakat ett eventuellt stopp innan man bestämmer metod för åtgärden. Med hjälp av en filmkamera i röret kan vi filma hela vägen från toalettanslutningen till kommunens avloppsledning. Naturligtvis kan vi även inspektera grövre ledningar från industrier och kommunala VA-anläggningar. Resultatet av inspektionen blir ett juridiskt protokoll enligt VAV:s riktlinjer och en inspelning enligt standard T25 eller P93 som kan användas vid t.ex. besiktning. Alla våra tekniker är självfallet ackrediterade och vi alla är medlemmar i STVF, Sveriges TV-inspektionsföretags Förening.
Exempel på användningsområden:
  • Nybyggnation och tillbyggnad
  • Lokalisering av rörnät
  • Kontroll av rörens skick
  • Besiktning vid övertagande av fastighet
  • Vid särskilt krävande stopp-avhjälpning

 

 

 

 

 

TV-inspektion

Molins

Rör- och spoltjänster

Engelska vägen 8
393 56 Kalmar
Telefon: 0480-10 000
E-post: johnny@molins.se

TV-inspektion

TV-inspektion

Kontaktuppgifter

Molins Saxliftar AB 

 

 

Snabbkontakt

4 + 15 =

Om Molins i Kalmar

Vi är en stark leverantör med smarta uthyrningslösningar med snabba leveranser och god service för att förhindra onödiga och kostsamma driftstopp under er hyrtid. Du hyr inte bara våra maskiner – du hyr även vår kunskap. Bland våra kunder finns bl.a. bygg- och industribranschen, offentlig sektor och privatpersoner.

Följ oss på Sociala medier