TV-inspektion

TV-inspektion

Eller rörinspektion som det också kan heta används för att lokalisera en problemkälla. Det är bra att veta vad som orsakat ett eventuellt stopp innan man bestämmer metod för åtgärden. Med hjälp av en filmkamera i röret kan vi filma hela vägen från toalettanslutningen till kommunens avloppsledning. Naturligtvis kan vi även inspektera grövre ledningar från industrier och kommunala VA-anläggningar. Resultatet av inspektionen blir ett juridiskt protokoll enligt VAV:s riktlinjer och en inspelning enligt standard T25 eller P93 som kan användas vid t.ex. besiktning. Alla våra tekniker är självfallet ackrediterade och vi alla är medlemmar i STVF, Sveriges TV-inspektionsföretags Förening.
Exempel på användningsområden:
  • Nybyggnation och tillbyggnad
  • Lokalisering av rörnät
  • Kontroll av rörens skick
  • Besiktning vid övertagande av fastighet
  • Vid särskilt krävande stopp-avhjälpning

 

 

 

 

 

TV-inspektion

Molins

Rör- och spoltjänster

Engelska vägen 8
393 56 Kalmar

Telefon Kalmar: 0480-10 000 (dygnet runt)
Telefon Växjö: 0470-266 60 (dygnet runt)
E-post: info@molins.se

TV-inspektion

TV-inspektion

Kontaktuppgifter

Molins Saxliftar AB

 

 

Snabbkontakt

15 + 8 =

Om Molins i Kalmar

Vi är en stark lokal leverantör av rör- och spoltjänster. För att ligga i framkant gällande hållbarhet har vi investerat i moderna fordon som hjälper chaufförerna att köra så miljömedvetet som möjligt. Vi har jour dygnet runt för att avhjälpa akuta stopp i rör. Men arbetar framförallt långsiktigt med underhållsspolning för att undvika detta. Bland vår kunder finns privatpersoner, fastighetsägare, offentlig sektor samt industri- och byggbranschen.
Följ oss på Sociala medier