Rotskärning/FRÄSNING

Rötter i rören?

Det är inte ovanligt att rötter från träd och buskar letar sig in i rören genom skarvar, eller i betongrör som vittrat sönder. Det är inte bara rötter som är ett problem, utan även byggrester så som bruk, betong, spackel eller matfett i exempelvis köksstammar som inte går att spola bort från ledningarna när det väl härdat. Vi skär eller fräser då istället bort rötterna med så kallad rotskärning eller fräsning för att återställa rörets funktion. Det är i grunden ett roterande munstycke (ofta beklätt med kedjor) monterat på en högtrycksslang som mekaniskt rengör rörets insida. Fett kan man med fördel ånga bort (så kallad ångning) i mindre dimensioner av ledningar. Vi arbetar självklart i alla dimensioner på rör och ledningar.

Vi rådger dig vid alla typer av rörarbeten

Innan och efter vi genomför rotskärning eller fräsning filmar och dokumenterar vi ditt rörsystem. Ofta görs det i samband med en stamspolning, eller som ett fristående inspektionsuppdrag då vi undersöker funktionen i ditt ledningsystem.

Efter ett rotintrång, rekommenderar vi att du på längre sikt ersätter röret med ett beständigare material, exempelvis plast, eller förstärker det genom relining (en plaststrumpa “vrängs” på insidan). Vi kan ge dig råd och tips vid alla typer av rörarbeten. Efter rensning spolas röret rent och filmas för att lokalisera eventuella läckage som kan ha orsakats av exempelvis rötter. Läckage från hål och sprickor tätas med hjälp av relining.

Rotskärning i äldre fastigheter 

Har man en något äldre fastighet är det vanligt att ledningarna i husets bottenplatta och ut till gatan är av betong. Dessa ledningar är inte helt täta i sina skarvar. Med åren vittrar betongen, och rötter från träd och buskar kan tränga in. Det som då sker gradvis är att rötterna blir kraftigare, och diverse partiklar fastnar i dessa. Med tiden får man så kallat ”rotpaket”. Dessa kan variera i storlek från några trådar till hela rörets innerdiameter.

Vår effektiva lösning

Vi utför rotskärning av ledningar där rötter har växt in i rören och fräsning där spackel, betong, bruk eller dylikt sitter fast i ledningssystem. Självklart kan vi utföra rotskärning i samband med stamspolning eller efter vi har gjort en rörinspektion.

Undvik kemiska propplösare

Försök aldrig lösa upp ett stopp med kemiska propplösare så som kaustiksoda, det är mycket farligt för både dig och miljön. Meddela serviceteknikern om du använt kemikalier i rören för att undvika frätskador på personer.

Vi utför även fräsning av beläggningar som t.ex. rostavlagringar.

 

 

 

Kontakt

MOLINS SAXLIFTAR AB

Engelska vägen 8
393 56 Kalmar

Telefon: 0480-133 00
E-post: info@molins.se

Rör- och spoltjänster

Johnny Almén
Telefon: 0480-10 000
E-post: johnny@molins.se

Maskinuthyrning

Kontaktuppgifter

 

Molins Saxliftar AB 

 

Snabbkontakt

Om Molins i Kalmar

Behöver du bara hyra en maskin över dagen eller ska du etablera en hel arbetsplats, oavsett så erbjuder vi på Molins ett brett sortiment av driftsäkra, funktionella och några av marknadens bästa maskiner för uthyrning, såsom liftar, ställningar, lyfthjälpmedel och tunga transporter.

Följ oss på Sociala medier